Jak na ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Obecně se odvodňovací žlaby dělí na 2 velké skupiny podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Těmito skupinami jsou odvodňovací žlaby plastové a betonové.
Hned na úvod je nutné zmínit důležitou skutečnost: Únosnost odvodňovacího žlabu je dána primárně typem mříže, která je použita pro zakrytí žlabu. 

V našem obchodě nabízíme 4 nejběžnější třídy zatížení:

  • A15 - maximální možné zatížení 1,5 tuny - použití v chodnících či cyklostezkách, kolem bazénů, před garáž na osobní auto apod. Mříž je vyrobena z plastu či pozinkovaného plechu.
  • B125 - maximální možné zatížení 12,5 tuny - autoservisy, místa pro příjezd dodávek či malých automobilů apod. Mříž je vyrobena z litiny
  • C250 - maximální možné zatížení 25 tun - parkoviště, nakládací zóny u továren apod. Mříž je vyrobena z litiny.
  • D400 - maximální možné zatížení 40 tun - silnice, dálnice, příjezdové komunikace pro těžkou techniku apod. Mříž je vyrobena z litiny nebo se jedná o celistvý betonový odlitek s vynechanými otvory pro odvod vody.

Uvedená zatížení vystačí na 99% veškeré stavební poptávky.

Dále se můžeme setkat také se zatíženími E600 (60 tun) a F900 (90 tun). Tato jsou ovšem vyžadována na specifické druhy staveb - např. letiště či kamenolomy.

Odvodňovací žlaby BIelbet - ralizace

Plastové žlaby

Jsou nejvíce rozšířeným typem odvodňovacích žlabů.

Největší výhodou je nízká hmotnost, díky které se s nimi snadno manipuluje. Montáž také usnadňují zámky, kterými se žlaby snadno spojí. Plastové odvodňovací žlaby je možné také spojovat do pravých úhlů.
Nevýhodou plastových žlabů je ovšem jejich nízká pevnost při bočním zatížení, v porovnání s betonovými žlaby. Další nevýhodou je postupná degradace materiálu vlivem povětrnostních podmínek. Plasty, použité pro výrobu žlabů, jsou UV odolné. I přes to je ovšem celková životnost odhadována na 10 let. Reálná životnost je závislá na intenzitě zatížení, působení povětrnostních vlivů apod.

Plastové odvodňovací žlaby Bielbet - ralizace

Plastové žlaby se dodávají s několika druhy mříží:

Plastová mříž zatížení A15
Pozinkovaná mříž - zatížení A15
Litinová mříž - zatížení B125
    - zatížení C250

Příslušenství k odvodňovacím plastovým žlabům:

Koncovka (záslepka), koncovka s odtokem (boční odtok), spodní odtok, revizní šachty (vpusti), samostatné mříže a samostatné žlábky.

Upozornění: Žlaby a příslušenství musí být vždy od stejného výrobce. V případě nedodržení tohoto upozornění nemusí být kombinované výrobky kompatibilní.

Betonové žlaby

V tomto případě se dostáváme do profesionálnějšího segmentu odvodňovacích žlabů. Betonové odvodňovací žlaby se vyznačují především vysokou pevností a obrovskou variabilitou rozměrů a typů. Kromě klasických žlabů s mříží, můžeme narazit i na "speciality" v podobě štěrbinových žlabů nebo žlabů se spádovaným dnem.

Nevýhodou betonových odvodňovacích žlabů je ovšem jejich vysoká hmotnost (v případě žlabů D400 ve větších rozměrech je hmotnost až 100 kg/ks) a z toho vyplývající náročnost na manipulaci a pokládku. Na druhou stranu, odměnou za vykonanou práci jé téměř nesmrtelný žlab s obrovskou odolností vůči zatížení a počasí.

Odvodňovací žlaby Bielbet

Betonové odvodňovací žlaby se dodávají v těchto variantách:

Pozinkovaná mříž - zatížení A15
Litinová mříž - zatížení B125
    - zatížení C250
    - zatížení D400

Štěrbinový žlab

- Zatížení D400 bez mříže (revizní šachta    je dodávána pouze s litinovou mříží)
Spádový žlab s pozinkovanou mříží - zatížení A15
Spádový žlab s litinovou mříží - zatížení B125
    - zatížení D400

 

Příslušenství k odvodňovacím betonovým žlabům:

Koncovka (záslepka), koncovka s odtokem, revizní šachta

Montáž odvodňovacích žlabů

Uložení odvodňovacích žlabů

Každý odvodňovací žlab (betonový i plastový) musí být pokládán do 10 cm betonového lože. Stejná tloušťka betonu musí být také z boků , aby ochránila žlab před působením bočních sil, které na odvodňovací žlab působí např. při přejezdu automobilu.

Plastové žlaby se spojují pomocí zámků. V případě požadavku na vodotěsný spoj je možné zámek před usazením dalšího segmentu vyplnit neutrálním, či univerzálním silikonem.
Koncovky a revizní šachty se taktéž spojují pomocí zámků. V případě koncovky žlabu Gutta je nutné pro uzavření jedné strany žlabu odlomit spoj, který je ovšem nutný pro usazení na opačnou stranu.
Pokud umisťujete spodní odtok, koncovku s odtokem či revizní šachtu, tak je nutné ve žlabu / koncovce / revizní šachtě vyříznout otvor podle připravených rysek.

Betonové žlaby se spojují pouze "na sraz". V případě požadavku na vodotěsný spoj je nutné spáry mezi žlaby vyplnit polyuretanovým PU tmelem. Koncovky jsou řešeny železným lakovaným plátem, který se u žlabu přidrží a zajistí betonem, do kterého je žlab ukládán.

Koupelnové a sprchové žlaby

Odbočkou od klasických odvodňovacích žlabů jsou koupelnové, chcete-li sprchové žlaby. Jedná se o designovou záležitost v mnoha dekorech. Jsou vhodnou a elegantní alternativou ke klasickým sprchovým vaničkám.
S použitím těchto žlabů je ovšem nutné počítat již při realizaci či rekonstrukci koupelny, jelikož se zapouští do podlahy sprchového koutu. Součástí kompletu koupelnového žlábku je také izolační manžeta pro pohodlné napojení na hydroizolaci koupelny.
Sprchové žlaby jsou vyrobeny z kvalitního nerezu či plastů. "Mřížky" jsou řešeny dekorem nebo žlábkem pro vlepení dlažby. Kanálek se poté stává téměř neviditelným a nenarušuje design koupelny.

© 2019 Martin Beck, www.hyperhobby.cz. Jekékoli šíření, kopírování nebo citace tohoto článku nebo jeho částí je bez povolení autora zakázáno.