Co jsou nopové fólie a k čemu slouží?

Nopové fólie jsou speciální typ hydroizolačního materiálu, který se používá při stavbě nebo sanaci různých konstrukcí. Jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylénu (HDPE) a mají charakteristické výstupky ve tvaru kužele nebo hvězdičky, které se nazývají nopy. Tyto nopy umožňují proudění vzduchu mezi fólií a stěnou, což zvyšuje ochranu před vlhkostí, plísní, bakteriemi nebo radonem

Nopové fólie mají dlouhou životnost a dobrou mechanickou a chemickou odolnost.

Využití nopových fólií

Nopové fólie slouží především k izolaci spodní stavby, teras, balkonů nebo suterénů. 

Dále také fungují jako mechanická ochrana hlavní hydroizolační vrstvy (např. asfaltových pásů) a jako mikroventilační vrstva, která odvádí vlhkost od zdiva.

Využívají se také k sanaci vlhkého zdiva nebo historických budov. Oddělují totiž stavbu od vlhkého prostředí a zajišťují její přirozené odvětrávání.

Dále jsou nepostradatelným pomocníkem k výstavbě zelených střechNopové fólie s perforací fungují jako hydroakumulační vrstva, která reguluje množství vody pro rostliny a odvádí její přebytek do svodu.

Používají se také jako ochrana proti radonu. Nopové fólie bez perforace zabraňují průniku tohoto škodlivého plynu do staveb a slouží jako doplněk k odvětrávacím systémům.

A v poslední řadě se používají k tvorbě ztraceného bednění. Nopové fólie s nakašírovanou textilií se používají jako vodotěsná ochrana podzemních prvků s funkcí větrání.

Nopové fólie se dají snadno namontovat pomocí speciálních spojek nebo lepením. Při montáži je třeba dodržet správný směr narážení nopů (zpravidla ke stěně) a zajistit dostatečný přesah a překrytí jednotlivých dílů. 
 
Také je důležité se vyvarovat některých dalších chyb, které by mohly nopové fólie následně poškodit a tím by ztratily svou ochrannou funkci.  

Na co si dát pozor při instalaci nopových fólií?

 • Špatné ukotvení

  Nopové fólie je nutné pevně uchytit k podkladu. Kotvy by měly být umístěny cca každých 30–40 centimetrů. Pokud je rozestup kotev příliš velký, fólie se může zvlnit nebo se posunout.
 • Nevyrovnaný podklad

  Nopovky by se měly pokládat na hladký a čistý povrch bez ostrých hran nebo nerovností. Na podkladu nesmí být žádné výstupky a hrudky zaschlého betonu nebo malty, které by mohly fólii roztrhnout.
 • Špatné směřování nopů

  Fólie slouží k vytvoření vzduchové mezery mezi fólií a stěnou, která umožňuje odvětrávání vlhkosti, radonu nebo případných plynů. Proto je důležité, aby nopy směřovaly ke stěně, nikoliv od ní. Pokud by tomu bylo naopak, fólie by ztratila svou ventilační funkci.
 • Nevhodná velikost nopů

  Různé typy nopových fólií se liší velikostí výlisků (nopů), které ovlivňují velikost vzduchové mezery. Čím jsou nopy vyšší, tím větší je vzduchová mezera a tím lepší je odvětrávání. Proto je potřeba zvolit vhodnou velikost nopů podle typu konstrukce a míry vlhkosti. Například při sanaci historických budov s tlustými zdmi se doporučují fólie s vysokými nopy.
 • Absence krycí lišty

  Nopovou fólii je nutné zakončit krycí lištou, která ji chrání před UV zářením, zanášením nečistotami nebo poškozením. Krycí lišta také zajistí, aby vzduchová mezera zůstala volná a funkční. Pokud by fólie jen tak vykukovala ze země bez lišty, mohla by se ucpat nebo roztrhnout.
 • Zasypání fólie velkým množstvím zeminy či štěrku

  Při zasypávání nopové fólie je třeba postupovat opatrně a postupně menšími dávkami zeminy nebo štěrku. Pokud by se na fólii nahrnulo příliš mnoho materiálu najednou, mohlo by to utrhnout kotvy, které fólii drží, nebo poškodit samotnou fólii.

Pokud se vyhnete výše uvedeným chybám při instalaci nopovek, zajistíte jim jejich správnou funkci a dlouhou životnost.

Nopové fólie jsou tedy velmi užitečným pomocníkem při stavbě nebo rekonstrukci různých budov či konstrukcí. Nabízejí spolehlivou ochranu proti vlhkosti, vodě, radonu nebo mechanickému poškození a zajišťují optimální mikroklima pro stavbu i její obyvatele.