Obchodní podmínky HyperHobby

 1. Základní ustanovení

  Internetový obchod Hyper Hobby na stránkách www.hyperhobby.cz provozuje společnost D.S.M. Praha s.r.o., se sídlem Praha - Ruzyně, Stochovská 187/32, PSČ 161 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 100015, IČ: 27149226; DIČ: CZ27149226 (dále jen „Provozovatel“). 

  Prodej zboží probíhá na základě smluv o obchodním zastoupení uzavřených mezi Provozovatelem jakožto zástupcem a společností Gutta ČR – Praha spol. s r.o., IČ 25771001, sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu 41/508, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 68715, jakožto zastoupeným a zároveň prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu Hyper Hobby (dále jen „Prodávající“).

  Pokud jde o zásady ochrany osobních údajů uplatňované pro internetový obchod Hyper Hobby (viz čl. VII níže), rozhodující jsou zásady uveřejněny zde, nikoliv zásady obsaženy v rámci obchodních podmínek Prodávajícího. 
 2. Objednávka

  Internetový obchod Hyper Hobby akceptuje pouze objednávky s místem dodání v České republice. Poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky nebo bude o přijetí objednávky informován telefonicky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Při objednání zboží s dodáním mimo území ČR je objednávka neplatná a bude zrušena.
 3. Platba

  Internetový obchod Hyper Hobby umožňuje následující způsoby platby:
  1. na dobírku - zákazník platí za zboží v hotovosti až při jeho převzetí.
  2. předem na bankovní účet - prodávajícího na základě Předpisu k platbě, který bude Kupujícímu zaslán. Objednávka je v tomto případě ze strany prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
  3. Hotově – zákazník zaplatí zboží při osobním vyzvednutí na pobočce prodávajícího.
  4. Kartou - platba kartou pomocí online platebního systému
 4. Cena dopravy

  Cena dopravného je závislá na Prodávajícím. Základní cena dopravy je paušálních 299,- Kč vč. DPH pro standardní zboží do 210 kg. Pro těžké zboží a paletové odběry pak 799 Kč - 3399 Kč vč. DPH. Vybrané drobné zboží odesíláme za cenu 89 Kč. 

  Konečná cena je vždy vyčíslena na úrovni košíku. U smíšené objednávky platí Kupující pouze jedno dopravné a sice to, které je v daný okamžik nejvyšší.
 5. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

  Kupující má právo objednávku stornovat kdykoli před jejím potvrzením a bez udání důvodu. Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na jeho náklady) na adresu Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy není možné v případě objednání zakázkového zboží. Tj. na míru řezané plechové střešní krytiny.

  Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě, kontaktujte nás na našem na emailu: info@hyperhobby.cz. Poskytneme Vám asistenci, aby Vaše odstoupení proběhlo v pořádku.

  V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku nutnou k navrácení do původního a kompletního stavu. Pokud je zboží kompletní a nepoškozené, firmy vrací cenu zboží + dopravného (celková cena včetně dopravy při uzavření kupní smlouvy) na bankovní účet kupujícího (po předchozí domluvě).
 6. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

  Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případě, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího; kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává; v případě zjevné chyby v ceně zboží (překlep, softwarová chyba, apod...).
 7. Ochrana osobních údajů

  K zásadám ochrany osobních údajů viz blíže zde


  v Praze, dne 30. 7. 2018 (aktualizováno 4. 4. 2022)