Reklamační podmínky

UPOZORNĚNÍ: Zboží je třeba kontrolovat ihned při převzetí zásilky. Případné nedostatky (např. poškozený obal) je nutné zapsat do přepravního listu dopravce!

Reklamaci dodaného materiálu nebo produktu je nezbytné podat maximálně do 3 dnů od doručení. Pozdější podání již nemusí být akceptováno. Pakliže není uvedeno jinak vztahuje se na veškeré inzerované zboží standartní záruka 24 měsíců.

Postup vyřízení

Reklamace

Popis reklamované závady s případnými fotografiemi, zašlete na adresu reklamace@hyperhobby.cz. Nezapomeňte uvést číslo objednávky a detailní fotodokumentaci poškození. Reklamace bude dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb vyřízena do 30ti dní od podání.

Vrácení zboží bez udání důvodu

Jako zákazník (nepodnikatel) máte ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky, a to bez udání důvodu a jakékoli sankce. Uplatníte-li odstoupení od smlouvy, máme jako dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrácení finanční částky ponížené o transportní náklady bude dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb vyřízeno do 30ti dní od podání. Možnost vrácení se nevztahuje na zboží poškozené či upravené dle přání zákazníka. Postup vrácení konzultujte vždy e-mailem na adresu reklamace@hyperhobby.cz